217 + EMA

EMA, sanayi/altyapı tesisleri ve rüzgar santralları yapımında faaliyet gösteren yüklenici bir şirket. Türkiye’deki rüzgar santralleri kurulumundaki pazar payı %38 olan EMA’nın bu konudaki tecrübesi, know-how’ı sektörde çok özel bir konuma sahip olmasını sağlıyor. Anahtar teslimi başarılı projelere imza atan EMA’nın kurumsal kimlik çalışmaları 217 ekibi tarafından yapıldı. Bu çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren EMA’nın yurtiçi ve yurtdışında hızla tanınması ve büyümesi 217 -EMA dostluğunun temelini attı ve 217’nin kurulduğu seneden itibaren EMA’nın tüm iletişim ve pazarlama ihtiyaçları için 217’yi partner olarak seçmesini sağladı.

EMA’nın bir taahhüt şirketinin verdiği kaliteli hizmetin ötesinde, pazardaki konumu, misyonu ve projelere yaklaşım tarzı, 217’nin yarattığı kurumsal imaj için belirleyici faktörler oldu. Tüm kurumsal iletişim araçlarında (logodan websitesine) aynı tonda “EMA. We care.” concept’i çatısı altında EMA’nın farklı yaklaşımı net bir şekilde iletildi. Kurumsal imajın bir parçası olarak fotoğraf yerine illüstrasyon kullanılması ve bu tarzın reklamlara da yansıması, yaratılan concept’in istenilen tonda iletilmesini sağladı.

2005 senesinde yarattığımız EMA’nın ilk websitesinden örnek sayfalar:

EMA reklam örneği:

EMA KURUMSAL İMAJININ YENİLENMESİ – 2011

EMA’nın 2010 senesine kadar yapmış olduğu projeler, özellikle toplam güçleri 300 MW’ı geçen 15 rüzgar santrali, EMA’nın sektördeki konumunu pekiştirmekle birlikte farklı bir tonda kurumsal iletişim yapma ihtiyacını da doğurdu. Kurumun ilk kurumsal çalışmasında belirlediğimiz “We care” stratejisini devam ettireceğimiz, fakat iletişim tonumuzun ayarını yaparak farklı kitlelere de seslenebileceğimiz bir imaj yenileme çalışmasına başladık. İmaj yenileme çalışmaları dahilinde, mevcut imajdan görsel tarz olarak ayrıldığımız ama ton olarak mevcut tonun üzerine inşa ettiğimiz, onu pekiştirerek farklı bir yolla ifade ettiğimiz bir çalışma ortaya çıktı.

İletişim araçları arasından öncelikli olarak yenilenen websitesinde, EMA’nın sadece inşa ettiği rüzgar santralleriyle değil, doğa dostu sanayi projeleriyle de “çevreye duyarlı” yaklaşımının altı çizilmiş oldu. Eski kurumsal imaj, yumuşak ve samimi tondaki illustrasyon ağırlıklı bir görselliğe sahipti; fotoğraf ağırlıklı yeni görsel imaj stratejisine geçerken hedeflediğimiz ise, mevcut samimi tonu muhafaza ettiğimiz ama yumuşak tonu çarpıcı ve cesur bir tonla değiştirdiğimiz bir strateji oldu. İletişim tonunun yanı sıra, içeriğin yazılışında ve navigasyonun organize edilme/isimlendirme tarzında hep aynı “çevreye duyarlı” konumlandırma pekiştirelecek şekilde bir yol izledik. Böylelikle, EMA’nın hizmetleri, projeleri ve müşterileri belirtilirken, “ne yaptığı”nın ötesinde “nasıl yaptığı” da, hem metinsel hem de görsel olarak tutarlı bir şekilde site ziyaretçisine aktarılıyor oldu.

EMA’nın yenilenmiş kurumsal imajını yansıtan websitesi 1 Şubat 2011’den itibaren yayında. www.emacontracting.com


EMA ile ilgili tüm Blog217 post’ları:

EMA Contracting, ICCI 2012 – Uluslarası Enerji ve Çevre Fuarındaydı.

Fortune Türkiye’nin yeşil trendler özel sayısında Ema Contracting reklamı

EMA Contracting websitesi yenilenen kurumsal imajı ile yayında

Başarılı bir kurumsal imaj çalışması nasıl yenilenir?

 

Reklamlar